HizmetlerimizKurumlar, şirketler ve hatta devletler siber güvenliklerini en üst düzeye ulaştırabilmek amacı ile idari yapılanmalar, teknik tedbirler ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Siber olayların ehemmiyeti ülke olarak 2010 yılında tartışılır duruma gelmiş ve 20 Ekim 2012 yılında da Bakanlar Kurulu kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, ismi ile resmi gazete de yayımlanmıştır.

CIO Hizmetleri

CIO Hizmeti Nedir?

Kurumların büyüklüğünden veya personel sayısından bağımsız olarak değerlendirebileceği bu hizmet, basit veya karışık olan tüm altyapılarda kurumu kendi sektörü içerisinde daha ileri seviyeye taşınmasını sağlayabilen ve günümüz teknolojisine entegresini sağlayarak destekleyen, üst seviye bir stratejik iş ortaklığıdır.

BT yatırımlarınızı en doğru şekilde değerlendirebileceğiniz, bütçe ve birimler arasındaki dengeyi en verimli şekilde yönlendirebileceğiniz, iş yükünüzü hafifleten bu hizmet ile kurumunuzu kendi alanında uzmanlaşmış yüksek profesyonellere teslim edersiniz.

CIO Hizmetinin Çözdüğü Sorular

cio-consulting

 • Firmam için doğru teknolojiyi mi tercih ettim?
 • IT süreçlerim düzgün ilerliyor mu?
 • Günümüz riskleri için mevcut altyapım yeterli midir?
 • Yatırım yaptığım halde neden hala süreçlerde aksaklık yaşıyorum?
 • Yanlış ürüne mi yatırım yapıyorum?
 • IT için doğru bütçeyi mi ayırdım?
 • Tedarikçilerin sunduğu ürünlerden hangileri sistemim için doğru üründür?
 • Minimum maliyet ile riskimi nasıl minimize ederim?

Danışmalık Hizmeti almak isteyen kuruluşlarda aranan nitelikler: 

 • BT sistemlerini iş hedeflerine bağlayabilme
 • Müşteriyi etkilemesi muhtemel bir teknoloji eğilimleri bilgisi
 • BT proje planlama ve yönetimini sıkı bir şekilde kavramak
 • BT bütçeleme sürecinde deneyim

CIO Danışmanlığı Faydaları

Teknoloji Planlaması:

Teknolojinizin önümüzdeki birkaç yıl içinde kuruluşunuzun misyonunu nasıl destekleyeceğini tam olarak öğrenin. Teknolojinizin nereye ve neden gittiğine odaklanmanızı sağlayacak üç ila beş yıllık bir plan geliştirin.

Teknoloji Güncellemeleri:

Her geçen gün gelişen teknolojiler ve daha eski sistemler düzenli olarak kullanılmaz hale geldiğinde, neyin değişmekte olduğu ve nasıl cevap vermeniz gerektiği konusunda düzenli güncellemeler ile eğrinin önünde kalın.

Uzun Vadeli Bütçeleme:

Uzun süreli bütçe planlaması geliştirme fırsatı sunmakla birlikte, BT sistemlerinizin maliyetlerini ve nasıl planlamanız gerektiğini bilir, bu nedenle teknolojinize ne kadar para harcadığınız ve harcayacağınız noktasında problem yaşamamnızı sağlar.

Stratejik Danışmanlık:

Çok güçlü teknolojilerin olduğu bu ortamda, kuruluşunuz için doğru olanları bulmak zor olabilir. Uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için doğru teknolojiden nasıl yararlanacağınız konusunda profesyonellere danışın.

Eğitim Hizmetleri: Hızla gelişen teknoloji ortamında, alanında uzman ekibimiz en yeni ve en büyükleri takip eder ve tecrübe ile artan ve eğitme yeteneği ile teknolojiden nasıl yararlanılabileceğini paylaşırlar.

Portföy ve Proje Yönetimi: Başarı hedefimiz işletmenin hedeflerini anlamak ve ardından gerekli fizibilite çalışmasını sunarak uygun süreç ve prosedürleri tanımlamaktır. Kurumun Dahil Olduğu İlgili Yasa ve Yasanın İsterlerine

Uyum Danışmanlığı: KVKK, 5651, ISO27001 vb. yükümlü olunan yasanın isterlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve bahsi geçen uyum sürecinde maliyetleri minimize etmek de hizmetimizin bir parçasıdır.

IT Altyapısı Risk ve İhtiyaç Analizi Hizmeti:

Mevcut altyapının envanterinin çıkarılması, çeşitli testler sonrasında risk faktörlerinin tespit edilmesi, risk raporunun sunulması ve akabinde ihtiyaç olarak belirlenen ürünlerin veya hizmetin stratejik konumunun ve neden ihtiyaç olarak konumlandırılması gerektiğinin raporunun ve aktarımının yapılmasıdır.