HizmetlerimizKurumlar, şirketler ve hatta devletler siber güvenliklerini en üst düzeye ulaştırabilmek amacı ile idari yapılanmalar, teknik tedbirler ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Siber olayların ehemmiyeti ülke olarak 2010 yılında tartışılır duruma gelmiş ve 20 Ekim 2012 yılında da Bakanlar Kurulu kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, ismi ile resmi gazete de yayımlanmıştır.

ISO 22301 Danışmanlığı

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Firmaların, Olası kesintilere karşı kuralların belirlenmiş olması, neler yapılması gerektiğini önceden bilmesi büyük önem taşır. Organizasyonların kritik çalışma ve süreçlerini herhangi bir kesinti zamanında yanıt verme becerisini gösterdiği için çok önemli ve prestijli bir belgedir. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından yetki almak isteyen Entegratör firmalar ve Entegretör firma adayı olan firmalar için zorunlu kılınmıştır. Sertifika süreci Ağustos 2014'te tamamlanan IS0 / IEC 22301: 2012 İş Sürekliliği Standardı çerçevesinde, BCMS'nin etkin yönetimini ve tüm hizmetlerinde iş sürekliliği şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eder.

ISO 22301 sertifikasyon süreci kapsamında uzmanlarımız iş sürekliliği yönetim sisteminizin aşağıdaki alanlarını inceler ve değerlendirir:

 • BCM uygulama
 • BCM politikası
 • BCM gereksinimler
 • Yönetimin Taahhüdü
 • İş sürekliliği yönetim sistemi organizasyonu
 • Arayüzleri değerlendirir.
 • İş sürekliliği hedefleri
 • Risk ve fırsatlarla ilgili planlamalar
 • Temel kaynaklar konusunda yönetim desteği
 • Risk değerlendirme
 • İş etki analizleri
 • Test Süreçleri
 • BCP planlama yapılması
 • Stratejik Geliştirmeler
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin izlenmesi

ISO 22301 Faydaları

 • Krize karşı direnci arttırır.
 • Şirket hedeflerine ulaşmak için temel iş süreçleri kesintisiz çalışmalı.
 • Acil durumlara ve krizlere nasıl doğru tepki verileceğini bilerek çalışanlar güvenli hal alır.
 • Süreç riskleriniz kontrol altında belgelenmeli,
 • ISO 22301 dünya çapında geçerli olduğu için, rekabet edeceğiniz firmalar üzerinde üstünlük fırsatı sağlar.
 • Prosesleri sağlamak için güvenli bir bilgi ağı oluşturur.

ISO 22031 Gereklilikleri?

 • Bir kurumdaki kritik verilerin tanımlanması.
 • Potansiyel risklerin olasılığını ve etkisini azaltmak için risk değerlendirmesi.
 • Acil bir duruma yanıt olarak ve proaktif bir önlem olarak strateji geliştirme.
 • Acil durumlarda tüm planların açıklaması.
 • Senaryo odaklı testler ve alıştırmalar.
 • BCMS'nin izlenmesi ve iyileştirilmesi.