HizmetlerimizKurumlar, şirketler ve hatta devletler siber güvenliklerini en üst düzeye ulaştırabilmek amacı ile idari yapılanmalar, teknik tedbirler ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Siber olayların ehemmiyeti ülke olarak 2010 yılında tartışılır duruma gelmiş ve 20 Ekim 2012 yılında da Bakanlar Kurulu kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, ismi ile resmi gazete de yayımlanmıştır.

ISO 20001 (ITIL) Danışmanlığı

ISO 20000-1 Nedir?

İş hayatımızda ve gündelik yaşantımızda bilgi teknolojileri büyük yer tutmaktadır.

Sosyal, ticari ve bilimsel medyada adeta olmaz ise olmaz şartlardandır.

Bilgi teknolojileri denildiğinde, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis hizmetlerinden yazılım hizmetlerine kadar bir bilgi işlem biriminin sunabileceği tüm faaliyetleri kapsar. Bunca geniş kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan ve de gelişen bir teknoloji mutlaka sürdürülebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır. 

itil

ISO 200001 Avantajları

Bu standardın amacı da bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç/dış müşterilerinin beklentilerini karşılama yeteneklerini ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.

Süreç tabanlı bir standart olup kalite veya bilgi güvenliği gibi standartlarla da entegre edilebilir.

ISO 20000-1 Standardı kendi başına bir standart olmayıp, bilişim dünyasını içeren 6 veya 7 standardın bir araya getirilerek bilişim firmalarının faaliyetlerini ve kurumsal yapısını oluşturmak için hazırlanmıştır.

ISO 20001 Sistemi Anlatan Standarttır.

BT hizmeti genellikle BT organizasyonu olarak bilinen bir iç departman tarafından sağlanır.

BT altyapısı donanım, yazılım, prosedürler, bilgisayarla ilgili iletişim, dokümantasyon ve BT servislerini desteklemek için gereken becerileri içerir.

Genel olarak, BT hizmetleri ve BT altyapısının yönetimi, BT servis yönetimi olarak adlandırılır.

Bilgi Teknolojileri Altyapısı Kütüphanesi (ITIL), İngiltere merkezi hükümeti tarafından BT hizmetlerinin yönetimi için bir çerçeve sağlamak üzere başlatılan bir kitap dizisidir.

Çoğu şirket ITIL'i düşündüğünde, Değişim, Yayın ve Konfigürasyon Yönetimi ve Olay gibi çekirdek BT ​​operasyonel süreçleri için bir dizi yapılandırılmış en iyi uygulama ve standart metodoloji içeren ITIL Servis Destek ve Servis Teslim kitaplarına atıfta bulunur.

ITIL Nedir?

Problem, Kapasite ve Kullanılabilirlik Yönetimi:

ITIL hizmet kalitesini vurgular ve BT hizmetlerinin nasıl verimli ve düşük maliyetli bir şekilde sağlanabileceği ve desteklenebileceğine odaklanır, ancak ITIL her organizasyonda farklı olacağı için süreçlerin nasıl uygulanması gerektiğine dair spesifik ve ayrıntılı açıklamalar sunmaz, başka bir deyişle, ITIL bir kuruma ne yapması gerektiğini değil ne yapacağını söyler.

Uygulamada, ITIL genellikle bir başlangıç ​​noktasıdır ve genellikle açıkça başarısız olan bir süreç gibi belirli bir sorun alanına değinmek isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır.

Neden ITIL 

ITIL ve IT Altyapı Kütüphanesi, şu anda BT hizmetlerini yönetmek için bir çerçeve sağlamayı amaçlayan Birleşik Krallık Hükümet Ticaret Bürosunun (OGC) tescilli ticari markalarıdır. 

ITIL'in varlığı, eğitim, sertifikasyon, danışman, yazılım araçları ve kendi ticaret birliğini içeren bir sektörün büyümesini tetiklemiştir.

Çoğu kurum ITIL'i düşündüğünde, olayın yanı sıra, değişim, sürüm ve yapılandırma yönetimi gibi temel BT operasyonel süreçleri için bir dizi yapılandırılmış en iyi uygulama ve standart metodoloji içeren ITIL servis desteği ve servis sunum kitaplarına atıfta bulunur. (Problem, kapasite ve uygunluk yönetimi vbg.)

ITIL hizmet kalitesini vurgular ve BT hizmetlerinin nasıl verimli ve düşük maliyetli bir şekilde sağlanabileceği ve desteklenebileceğine odaklanır. Ancak ITIL, her organizasyonda farklı olacağı için süreçlerin nasıl uygulanması gerektiğine dair spesifik ve ayrıntılı açıklamalar sunmaz. Başka bir deyişle, ITIL bir kuruma ne yapması gerektiğini değil, ne yapacağını söyler.

ITIL'in büyümesi, yeni bir ISO endüstri standartları ailesidir. Bölüm 1, ISO / IEC 20000-1, hizmet yönetimi gereklilikleri veya "yapması gereken" uygulamaları ile Bölüm 1, Bölüm 1'in uygulanması için bir rehber olan Bölüm 2, ISO / IEC 20000-2'den oluşur.

ISO / IEC 20000 sertifikası genellikle kuruluşlar ITIL tavsiyelerini etkin bir şekilde benimsemiş olduklarını test etmek ve kanıtlamak istediklerinde yapılır. Örgütsel ve ulusal sınırlar boyunca tutarlı, entegre süreçler geliştirmek için kullanılır.