HizmetlerimizKurumlar, şirketler ve hatta devletler siber güvenliklerini en üst düzeye ulaştırabilmek amacı ile idari yapılanmalar, teknik tedbirler ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Siber olayların ehemmiyeti ülke olarak 2010 yılında tartışılır duruma gelmiş ve 20 Ekim 2012 yılında da Bakanlar Kurulu kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, ismi ile resmi gazete de yayımlanmıştır.

ISO 27019 Danışmanlığı

Enerji şirketi endüstrisi tarafından elektrik enerjisi, gaz, petrol ve ısı üretimi veya üretim, iletim, depolama ve dağıtımını kontrol etmek ve izlemek amacıyla kullanılan proses kontrol sistemlerine uygulanan ISO / IEC 27002: 2013'e dayalı rehberlik sağlar. 

ISO 27019 Nedir?

Bilgi güvenliği gereksinimlerinin enerji altyapıları başta olmak üzere kontrol sistemleri/otomasyon altyapıları uygulanabilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu alt yapılara örnek olarak elektrik üretimi, dağıtımı ve iletimi, doğalgaz iletimi işlemlerini gerçekleştirilen endüstriyel kontrol sistemleri verilebilir.

ISO 27019 'den Kimler Faydalanır ?

Enerji Sektörü Sistem Planlama Uzmanları, Sektör Yöneticileri, Proses Kontrol Çalışanları ve Süreç Yönetim Uzmanları vb. ISO / IEC 27019: 2017, enerji şirketi endüstrisi tarafından elektrik enerjisi, gaz, petrol ve ısı üretimi veya üretim, iletim, depolama ve dağıtımını kontrol etmek ve izlemek amacıyla kullanılır.

ISO 27019 Avantajları

  • Merkezi ve dağıtılmış süreç kontrol, izleme ve otomasyon teknolojisi ile programlama ve parametrelendirme cihazları gibi operasyonları için kullanılan bilgi sistemleri;
  • Süreç kontrol alanında kullanılan tüm destekleyici bilgi sistemleri, kontrol, izleme, veri arşivleme, tarihçeyle kayıt etme, raporlama ve dokümantasyon amaçları için 
  • Süreç kontrol alanında kullanılan iletişim teknolojisi, uzaktan kontrol teknolojisi; - Gelişmiş Sayaç Altyapısı, örneğin akıllı sayaçlar;
  • Dijital koruma ve güvenlik sistemleri, örneğin koruma röleleri, güvenlik PLC'leri, acil durum regülatör mekanizmaları;
  • Akıllı şebeke ortamlarının dağıtılmış bileşenleri, örneğin enerji şebekelerinde, özel evlerde, konutlarda veya endüstriyel müşteri tesislerinde;
  • Yukarıda belirtilen sistemlere kurulu tüm yazılımlar, bellenim ve uygulamalar, örneğin Dağıtım Yönetim Sistemi uygulamaları veya Kesinti Yönetim Sistemi;
  • Yukarıda belirtilen ekipman ve sistemleri barındıran herhangi bir bina;

Yukarıda belirtilen sistemler için uzaktan bakım sistemleri. ISO / IEC 27019: 2017, nükleer tesislerin süreç kontrol alanı için geçerli değildir. Bu alan adı IEC 62645 kapsamındadır. ISO / IEC 27019: 2017 ayrıca, ISO / IEC 27001: 2013'te açıklanan risk değerlendirme ve işleme süreçlerini bu belgede verilen enerji hizmet sektörü sektörüne özgü rehberliğe uyarlama gereksinimini de içerir.