İş OrtaklarımızDijital güvenliğinize yönelik tüm ihtiyaçlarınıza uygun çözümlerimizle size destek oluyoruz.

Sharepoint Audit with Netwrix Auditor

Değişiklik ve konfigürasyon denetimi her SharePoint yönetim sürecinde hataların ve SharePoint ortamında yapılan yetkisiz değişikliklerin kısıtlanması önemli bir husustur. Yetkilendirilmiş SharePoint yöneticilerine bel bağlayan işletmelerde sık sık istenmeyen ve yetkisiz değişikliklere rastlanır. Eğer SharePoint ayarlarını ve SharePoint sitelerinin içerik parçalarını değiştirme yetkisi birden çok yöneticiye verilmişse, hangi değişikliğin ne şekilde yapıldığının bilinmesi işletme için hayati önem taşır.

Gücünü AuditAssurance™ technolojisinden alan Netwrix Auditor's SharePoint denetleme yetenekleri, ayarları ve izinleri olduğu kadar SharePoint güvenliği, içeriği, serverları ve siteleri de dahil tüm SharePoint değişikliklerinin izlenmesinde kullanılır. Netwrix Auditor, SharePoint konfigürasyonlarında yapılan her değişikliği gösteren günlük raporlar gönderir. SharePoint yöneticisini her olay hakkında neyin değiştiğini önceki ve sonraki değerleri de içeren detaylı değişiklik verileriyle bilgilendirir.

Netwrix Auditor sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • İç IT güvenliğinizi arttırmak ve yönetmeliklere uygunluğunu sürdürmek için konfigürasyon değişikliklerini günlük olarak inceleyin
  • SharePoinf farm konfigürasyonlarında, güvenlik ve içeriğinde yapılan kötü amaçlı ve yetkisiz değişiklikleri izleyin
  • Yetkiler, yetki devirleri, yetki seviyeleri ve güvenlik politikaları gibi güvenlikle ilgili değişiklikleri tespit edin
  • Farm yöneticileri grubu gibi farm konfigürasyon değişikliklerini
  • Listelenen öğeler, sitler, dokümanlar, listeler, kütüphaneler vedosyalar gibi SharePoint içeriklerinin değiştirilmesini, silinmesini ve oluşturulmasını raporlayın.

Bu özellik Netwrix Auditor çözümlerindendir:

SharePoint

Özellikler ve Faydalar

Netwrix Auditor ile SharePoint yöneticileri SharePoint farm konfigürasyonları, güvenlik, içerik ve serverları üzerinde değişikliklerin ne zaman ve SharePoint ortamının neresinde yapıldığını denetlerler. Netwrix Auditor ile uyumluluk akışı, güçlendirilmiş güvenlik ve basitleştirilmiş root neden analizleri dahil SharePoint yönetim standartlarını arşivleyeceksiniz.

Faydalar

SharePoint Uygunluğunun Sürdürülmesi

SharePoint farm konfigürasyonları, güvenlik ve içerik üzerinde yetkili veya yetkisiz değişikliklerin temel düzeyde uygunluğun sürdürülmesi ve geçiş uygunluğu denetimleri.

SharePoint Güvenlik Ayarlarının Daha Hızlı Tespit Edilmesi

Netwrix Auditor detects izinler, politikalar, devirler ve gruplar üzerinde yapılan değişiklikler gibi SharePoint güvenlik problemlerini tespit eder. Böylece SharePoint yöneticileri hızlıca müdahale ederek güvenlik ihlallerini önleyebilir.

İş Devamlılığı

Netwrix Auditor siteler, site koleksiyonları, dosyalar, izinler, güvenlik grupları, güvenlik rol bağlamları, tanımlar vb. üzerinde kazara yapılan değişikliklerin ve hatalı konfigürasyonların erken tespit edilmesini sağlar.

Tam Şeffaflık

Netwrix Auditor SharePoint serverlarınız genelinde ham denetleme detayları ve kullanıcı dostu raporları ile tam bir şeffaflık önerir.

Özellikler

Değişikliklerin Denetlenmesi

SharePoint üzerindeki değişiklikleri Kim, Ne, Ne zaman, Nerede, Neden detayları ile önceki ve sonraki verileri tespit edip raporlar.

Basit ve Ekonomik

Netwrix Auditor, SharePoint yatırımınızın değerini diğer tedarikçilerin sunduğu çok fazla bilgi gerektiren çoklu denetleme araçlarını eleyerek alışılmışın dışında arttırır.

İşletme Düzeyinde Ölçeklenebilirlik

Netwrix Auditor'un kullanımı kolaydır ve herhangi bir kod yazmak ya da değiştirmek zorunda kalmaksızın SharePoint ortamınızla uyum sağlar.

AuditIntelligence™

Denetleme verilerini yöneticilerinizin ve denetimcilerinizin tatmin olacağı kısa ve açık panellerde gösterip anlamlı ve kullanılabilir raporlara çevirir. Bu raporlar .pdf, .xml, .xls ve diğer formatlarda export edilebilir.

AuditArchive™

İki kademeli ölçeklenebilir depolama yaklaşımı, denetleme verilerini 10 yıla kadar saklayarak ihtiyaç halinde özel raporlar hazırlanabilmesini sağlar.

Ekran Görüntüleri

1. İşletme Genel Gösterge Paneli

İşletmenin genel gösterge panelinde çeşitli tablo ve grafiklerle SharePoint değişiklikleri özet olarak görülür. Panelin benzersiz raporlama modülleri sayesinde anomalileri ve uyumluluk, güvenlik veya erişilebilirliğe etki eden kural dışı durumları kolayca tespit edebilirsiniz. Bu paneli günlük gözetim için bir başlangıç noktası olarak kullanarak SharePointinizde neler olduğunu farklı raporları incelemeye ihtiyaç duymadan genel hatlarıyla belirleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir değişiklik olayı daha detaylı inceleme gerektirirse, daha fazla detay için raporlama modülüne geçebilirsiniz.

 

2. Tüm SharePoint Konfigürasyonu Değişiklik Raporu

"All SharePoint Configuration Changes" raporu, Central Administration websitesi üzerinden SharePoint farm konfigürasyonlarında yapılan tüm değişiklikleri gösterir. Hangi nesnelerin nasıl ve ne zaman değiştirildiğini görebilirsiniz. Geleneksel SharePoint denetimlerinin aksine, Netwrix Auditor in Central Administration'daki değişiklikleri izler (güvenlik değişiklikleri, sistem ayarlarındaki değişiklikler, genel uygulama ayarlarındaki değişiklikler vb.). Tüm SharePoint aktiviteleri hakkındaki kilit önemdeki detaylara sahip olduğunuzdan, hiçbir önemli değişikliği kaçırmadığınızdan emin olursunuz.

3. Kullanıcılara Göre Tüm SharePoint İzin Değişiklikleri Raporu

"All SharePoint Permission Changes by User" raporu, değişikliği yapan kullanıcının siteler, listeler, liste öğeleri ve dokümanlar üzerinde yaptığı tüm izin değişikliklerini gruplayarak gösterir. Hangi yöneticinin yasaklı güvenlik gruplarına üye eklediğini, hangi kullanıcıların yetkileri kırdığını ve kimlerin en düşük erişim hakkı politikasını ihlal ettiğini görebilirsiniz. "All SharePoint Permission Changes by User" raporu ile, kimlerin güvenliği tehlikeye soktuğunu görüntüleyebilirsiniz.

4. Kullanıcılara Göre Tüm SharePoint İçerik Değişiklikleri Raporu

"All SharePoint Content Changes by User" raporu, değişikliği yapan kullanıcının siteler, listeler, liste öğeleri ve dokümanlar üzerinde yaptığı tüm içerik değişikliklerini gruplayarak gösterir. Özel içeriği olan siteler düzenli olarak denetlenmelidir. Bu raporu kullanarak ne zaman yetkisiz içerik değişikliği yapıldığını hızlıca tespit edebilirsiniz. Sadece içerik değişikliğinin hangi kullanıcı tarafından yapıldığını değil, değişiklik hakkındaki kilit öneme sahip bilgileri de raporda görürsünüz (aktivite, nesne tipi, ne ve ne zaman değiştirildi).

5. Değişiklik İzleme Geçmişi Raporu

"Change Review History" interaktif raporu tüm SharePoint değişikliklerini, her değişikliğin durumunu ve sebebini gösterir. Bu kolay ve anlaşılır değişiklik yönetim yetisi mevcut değişiklik yönetimi sürecinizi tamamlar, kendiniz ve takımınız için önemli notlar bırakmanıza olanak sağlar. Bu interaktif raporu düzenli olarak kullanarak SharePoint değişiklikleri yönetim sürecinizi geliştirebilir ve iyileştirebilirsiniz.

6. Rapor Abonelik Sihirbazı

Rapor Abonelik Sihirbazı sayesinde otomatik rapor iletimi yapılandırılabilir. Bu özelliği belirli aralıklarla istenen eposta adreslerine planlanmış raporlar oluşturulup göndermede kullanabilirsiniz. Bu süreci otomatikleştirerek, müdürler, güvenlik sorumluları, yöneticiler ve site sahiplerinin tam da ihtiyaç duydukları bilgiye ulaştıklarından emin olursunuz. Raporlar farklı günlere zamanlanabilir, özel dosya formatlarıyla gönderilebilir ve hedefin ihtiyacı kadar çok veya az veri içerir şekilde düzenlenebilir.

7. Denetimin Kapsamının Kolay Tanımlanması

Netwrix Auditor site koleksiyonları, web uygulamaları veya bütün farm üzerinde özel denetimler oluşturabilme esnekliği verir. Nelerin denetlenip denetlenmeyeceğinin belirlenebildiği parçacıklı seçilim ile sadece ihtiyacınız olan denetleme verilerini toplarsınız. Netwrix Auditor, her site koleksiyonu ve web uygulamasını tek bir ara yüzden raporlayabileceğiniz SharePoint değişikliklerini toplar ve tutar. Netwrix Auditor ile sitelerin, site koleksiyonlarının veya web uygulamalarının denetlenecek nesneler listenize manuel olarak eklenip eklenmediğinden endişelenmeniz gerekmez. Bunlar denetim kapsamınızın dışında bile oluşsa otomatik olarak listeye ekleneceklerdir. Her yeni oluşturulan sitenin denetleme listesine manuel olarak eklenmesini gerektiren geleneksel araçların aksine, Netwrix Auditor bu işi sizin için yapar.

8. SharePoint Denetim Verilerinin Uzun Dönemli Arşivlenmesi

AuditArchive denetim verilerini otomatik olarak toplar, tutar ve depolar. Bilgiler verileri 10 yıldan daha uzun süreler saklayan iki kademeli (file-based + SQL database) bir depolama sisteminde saklanır. Her farm, site koleksiyonu ve web uygulamasından gelen denetim verileri merkezi olarak toplandığından çapraz site geçmiş raporlaması kolaydır. Denetim verilerini uzun bir süre saklamasına ek olarak AuditArchive denetleme verilerini SharePoint içeriğinden izole etmek için en iyi yöntemleri destekler. Netwrix Auditor denetleme verilerini ayrı bir veri tabanında depolayarak SharePoint içeriklerine erişimi desteklerken işletmenin yönetmeliklere uygunluk ve güvenlik gereksinimlerini de karşılar.